OBAVEŠTENJE!

U skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu (“Službeni glasnik RS”, br. 103/15) vrši se likvidacija Javnog preduzeća „Privredno-tehnološki parkovi Subotica“, uz preuzimanje nadležnosti od strane Gradske uprave Grada Subotice.