O preduzeću

Javno preduzeće 'Privredno tehnološki parkovi Subotica' Odlukom o osnivanju nastaje na Skupštini Grada Subotice 18.01.2010. godine.

Cilj osnivanja Preduzeća je unapređenje i razvoj delatnosti od javnog interesa Grada, a kao organizovani način stvaranja uslova za privlačenje direktnih domaćih i stranih investicija, efikasno pružanje usluga investitorima, stvaranje preduslova za otvaranje novih radnih mesta, odnosno vršenje poverenih poslova vezanih za:

 • Upravljanje građevinskim zemljištem u svojini Grada Subotice  koje se nalazi u privrednim zonama namenjenim proizvodnji i komercijalnim delatnostima;
 • Izgradnju i održavanje infrastrukture u privrednim zonama kojima upravlja Preduzeće;
 • Pružanje opštih, specijalizovanih usluga i drugih usluga korisnicima privrednih zona po principu "sve na jednom mestu";
 • Marketing aktivnosti na promociji investicione ponude Grada, kao i na privlačenju domaćih i stranih investicija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMO VIDEO - Invest in Subotica ˃ ˃ ˃

Dolaskom stranih i domaćih investicija ostvaruje se:

 • Otvaranje novih radnih mesta
 • Smanjenje nezaposlenosti
 • Povećanje priliva sredstava u budžet Grada (porez na zarade, naknada za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta, ekološke takse) sa kojim se povećava obim i kvalitet javnih usluga
 • Povećanje prihoda javnih i javno komunalnih preduzeća za usluge koje će pružati investitorima
 • Kao sekundarni efekat, mogućnost upošljavanja i ostalog dela privrede i preduzetnika za potrebe novih investitora - razvoj male i srednje privrede
 • Mogućnosti upošljavanja domaće građevinske operative prilikom realizacije investicija - izgradnje objekata visokogradnje i niskogradnje, što donosi dodatne indirektne efekte upošljavanja kao i prihode budžeta Grada
 • Mogućnosti povećanja izvoza
 • Uvođenje i ovladavanje novim tehnologijama i procedurama
 • Jačanje konkurentske sposobnosti i imidža Grada u cilju privlačenja novih investicija
 • Podizanje standarda života i blagostanja cele zajednice

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATOR O RADU

PROGRAM POSLOVANJA